-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۹, یکشنبه

پیشرفت در مذاکرات دوحه با خطرات شدید رو به رو است

منابع گروه طالبان به بی‌بی‌سی گفته‌اند که مذاکرات امروز میان نمایندگان آمریکا و این گروه در دوحه پایتخت قطر "به‌خوبی" پیش رفته است. اما گزارش ها از منابع غیر رسمی مشعر اند که دولت با تحویل دهی محور قدرت به طالبان از ریشه مخالفت دارد. هندی ها هشدار داده اند که سپردن یک کشور به یک گروه تروریستی تحت هیچ شرایطی به نفع افغانستان و منطقه نیست. هندی ها درواکش به پیش نویس قانون اساسی طالبان در برابر قانون اساسی افغانستان بدین نظر اند که جایگزین کردن قانون یک گروه افراطی نیابتی با قانون مدنی و دموکراتیک در افغانستان محکوم به شکست است.