-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۲۹, چهارشنبه

شلیک گلوله قومیت در افغانستان دیر یا زود به سوی صاحب گلوله برگشت می خورد

بعد از آن که دوره کار دکترغنی در اول جوزا از نظر قانونی به پایان رسید، توطئه ارگ در فلج سازی مهم ترین پایگاه قانون گذاری کشور، هوشمندانه سازماندهی شده بود و تا کنون ازین تئاتر، هیچ صدایی مخالف، محفل ارگ را به چالش کشیده نتوانسته است. اما مهم ترین نکته یی سحر آمیز این است که هرچند دسته جات نیابتی مجهز با شعارهای قومی، پارلمان را از کار انداخته اند؛ اما خشونت و عصبیت آن ها هرگز در زنده گی عادی مردم ما مشاهده نشده است. از همین جاست که ما به پایان دوران شعار های قومی ( به هدف دسترسی به مفادات سیاسی یا شخصی) نزدیک شده ایم. شاید شکست غنی یک مقدار بیشتر طول بکشد، اما انزوای ناصر اصولی، قطعی و توقف ناپذیر است. این به معنای آن نیست میررحمان رحمانی نسبت به اصولی برای افغانستان سودمند تر است. امتیاز رحمانی این است که لااقل هیچ گاه به این شعار کثیف متوسل نشده است.
آنانی که خود را درعقب شعارهای قومی پنهان می کنند، آینده سیاسی خود را آتش می زنند. به قوم باوران این اردوگاه و آن اردوگاه نگاه کنید؛ همه ای شان سرگشته و مبتلا به عذاب روانی اند وقبل از همه، از سوی هم تباران خود شان تحریم شده اند.