-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۱۶, پنجشنبه

انور الحق احدی: دکترغنی در برابر همه قیام کرده است

به باور دکتراحدی، هم طالبان و هم دولت دکترغنی، مانع پروسه صلح جاری به حساب می روند.

دکترانورالحق احدی در مقاله در سایت الجزیره گفته است که باید قبل از برگزاری انتخابات در افغانستان، پروسه صلح به پیروزی برسد. 

وی گفته است که با توجه به وضعیت پویا در کشور دو هدف متناقض وجود دارد. هرگاه انتخابات قبل از حصول یک توافق صلح با طالبان دایر شود، امکان موفقیت پروسه صلح به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.

به عقیده دکتراحدی، مانع اصلی در روند صلح، پافشاری طالبان بر تشکیل حکومت عبوری و مخالفت صریح دکترغنی علیه این طرح است. انگیزه دکتر غنی روشن است: او می خواهد پنج سال دیگر در اریکه قدرت بماند. در صورت ایجاد یک توافق صلح حکومت مؤقت تشکیل می شود که جایگزین دولت کنونی خواهد بود.

دکتر احدی می گوید که این مساله باعث تنش بین دکترغنی و متحدان جهانی افغانستان شده و موضع گیری غنی با موضع سایر رهبران سیاسی نیز در تضاد قرار دارد.  به باور دکتراحدی درین صورت هرگاه یک نامزد در انتخابات به پیروزی برسد، دیگر تمایلی به انتقال قدرت به یک حکومت موقت نخواهد داشد. ایجاد حکومت موقت برای آوردن صلح در آن صورت خیلی دشوار خواهد بود. ازین قرار، استراتیژی حمایت همزمان از برگزاری انتخابات و یک دولت موقت، کمکی به امرصلح نمی کند. دریک چنین وضعیتی، هم دولت و هم طالبان خطری در روند صلح به حساب می آیند. 

دکتراحدی در پایان مقاله اش هشدار می دهد که اگر یک دور مذاکرات بدون دستیابی به یک سازش صلح خاتمه یابد، این مساله به معنی ادامه جنگ تا سالیان متمادی دیگر است. اجازه ندهیم این فرصت از دست برود. صلح باید قبل از انتخابات برقرار شود.