-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۱, شنبه

در اطراف شاه امان الله چه آدم هایی وجود داشته است!


روزنامه دیکاتور هرالد، ۲۵ اکتوبر سال ۱۹۴۵: 
ادوارد مارش در مجله هارپر می نویسد که حین دیدار شاه امان الله خان از کاخ بوکینگهام در لندن یکی از وزیران او که با فصاحت انگلیسی حرف می زد،  به تصاویر آویخته از دیوارهای نگارستان کاخ نزدیک شد و با دست به سوی تابلو ها اشاره کرد و گفت:‌ همه این تصاویر هیچ ارزشی ندارد. بیخی بی ارزش هستند!
یکی از تماشا گران به او حالی کرد که این تابلو های نقاشی درین کاخ خیلی گران بها اند. 

The Decature Herald, Mon, oct 29, 1945