-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۱۷, جمعه

چی بودند؛ چی شدند!


استاد برهان الدین ربانی و استاد سیاف در آوان جوانی. 

به یاد دارم در سال های زندان در پلچرخی، زبده ترین آدم های به ظاهر با کلاس، تحصیل یافته، شهری؛ روز های اول به اتاق های عمومی داخل می شدند؛ یک ماه بعد، زیر تأثیر جو عمومی اعضای «تنظیم های اسلامی» ناگهان تغییر قیافه داده و کلاس شان محو می گشت و اصلاً باورت نمی آمد که این ها در شهر کابل زنده گی کرده باشند! این پخپلو گری فقط در بین «تنظیم ها» بود. من هفت سال تمام نظاره گر آن صحنه ها بودم.