-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۴, سه‌شنبه

«پیش جنگی» سراسر اشتباهِ امرالله صالح

 اگر اثبات شد که خراسانی تروریست نیست؛ و فقط یک شعار گوی سیاسی علیه غنی است؛ صالح، به خراسانی چه جوابی خواهد داد؟ امرالله صالح معاون کمپاینی متعصب ترین چهرۀ شقی تاریخ سیاسی افغانستان دریک یادداشت قریب شصت واژه یی، با اشاره به دستگیری حمید خراسانی مدعی شد که ضرب وشتم این چنین افراد «کمتراز تروریزم» نیست و باید در زندان بپوسند. سخن صالح خشم عمومی را شعله ور کرده است.
خراسانی پیشاپیش از «دشمنی شخصی» خود با صالح سخن رانده بود.
هیچ کسی از اخلال گر زنده گی مردم یا یک قاتل حمایت نمی کند؛ مگر صالح وضاحت دهد که خراسانی چه کسی را اختطاف کرده و به کدام خانواده مرگ هدیه داده است؟

اگر وی درواکنش به آزاد سازی حدود نُه صد تن از نفرات طالبان که دست کم نیمی از آن ها به قیمت خون صد ها تن از جوانان سر به کف اردوی ملی، پلیس و امنیت ملی به دام افتاده و صد ها بیوه و یتیم از آن ها به جا مانده است؛ حداقل نیمی ازین کلمات را سخاوت می کرد؛ یک توجیه دست و پا شکسته به دست می آمد. متوجه می شویم که نامبرده، پیش چشم جمیع خلایق سوگوار، درنقش یک انتحاری کمپاینی، «پیش جنگ» شده است.

مگر اقدام غنی در باج دهی به تروریزم « کمتر از تروریزم» است؟ درفهمیدن این مطلب، کدام نبوغی درکار نیست.
مگر لُچک و اوباش و قاپچی ها و لشکر بیکاران سرگردان محصول سیاست اقتصادی و اجتماعی ضد ملی غنی نیست که صد ها میلیون دالر را از خزانۀ ملی به جرگه سازی و کمپاین انتخاباتی به هدر می دهد وصف فقر و مسکنت را توسعه داده است؟ خراسانی از نظر صالح معادل تروریزم است؛ اما اگر اثبات شد که خراسانی تروریست نیست؛ و فقط یک شعار گوی سیاسی علیه غنی است؛ صالح در آینده، به خراسانی چه جوابی خواهد داد؟