-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۳۰, پنجشنبه

ارگ، یخن گیری های پارلمان را رهبری می کند

محفل ارگ، سناریوی اغتشاشات پارلمانی را طوری طرح کرده که در اوج کار، باید یکی یا دو تا از طرفین کشته شوند و کار به مداخله حکومت بکشد! اما دپلومات ها درکابل و مقامات امریکایی و ناتو به شمول ملل متحد این تحرکات تاسف بار را زیر بررسی دارند. تا این جای کار، ناصراصولی را قصداً و پلان شده در وضع تحقیرآمیزی قرار داده اند که یا نخستین جرقه را او بزند یا دیگران بروی حمله کنند. ترکیب مجلس طوری است که دو سوم وکیل های نیابتی از جمه 53 نفر که دور اصولی بودند، به گونه ای مرموز خود را از وی کناره کشیده اند. این باخت و به هم ریخته گی، بحران روانی ناصر اصولی را تشدید خواهد کرد. گویا اصل سرمایه گزاری روی تشدید حالت روانی موصوف باشد.