-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۹, یکشنبه

اعلامیه روند سبز: امرالله صالح نماینده ما نیست

اعلامیه (قیام – فراکسیون انشعابی روند سبز افغانستان)

روند سبز بنا بر اینکه دچار انحطاط فکری، سیاسی و سازمانی شده است، اهداف و ارزش‌های سازمانی وسیله ی برای رسیدن به منافع شخصی قرارگرفته است. انحصارگرایی، خودکامگی وبرتری طلبی مطلق در روند سبز و وجود فساد سازمانی، استبداد فکری حاکم و خانواده محوری بودن روند سبز؛ با ذکر موارد یادشده ما دیگر در روند سبز با وضعیت، ساختار و تشکیلات موجود نیستیم هنوز هم باور داریم و پیشنهاد میداریم که اصلاحات سازمانی راه حال ما خواهد بود؛ و ازاین‌پس فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خود را زیر نام (قیام – فراکسیون انشعابی روند سبز افغانستان) تحت ریاست قاضی تیمورشاه بشار و جمع از اعضای رهبری آن انجام خواهیم داد و تلاش خواهیم کرد که روند سبز را انحصار یک فرد و یک خانواده نجات دهیم.
ما در قیام – فراکسیون انشعابی روند سبز متعهد به اهداف گذشته خود هستیم. ما علیه فساد، ظلم، استبداد فکری و تفوق‌جوی، ترور و طالب مبارزه خواهیم کرد. ما نه‌تنها در کابل فعالیت خواهم داشت، بلکه در اکثر ولایات افغانستان دوستان و هم‌سنگران آزادمنش خود راداریم و منتظر اقدامات ما در ولایات هم باشید.
1- موقف و دیدگاه در مورد مسائل کلان جاری سیاسی
قیام – شاخه انشعابی روند سبز افغانستان در قبال مسائل سیاسی و اجتماعی جاری کشور بی‌تفاوت نخواهد بود. موقف و دیدگاه ما در مسائل جاری کشور بر بنیاد منافع ملی و علیای کشور خواهد بود.
اما درچهار مورد مهم می‌خواهیم موقف خود را بیان داریم.
اول: امرالله صالح در انتخابات پیشرو از ما نمایندگی کرده نمی‌تواند. رفتن به تکت انتخاباتی دولت ساز تصمیم شخصی و عده از مداحان فیس‌بوکی‌شان است.
دوم: ما در انتخابات ریاست جمهوری هنوز تصمیم خود را نگرفته‌ایم. ولی به‌زودی در مشورت با مردم خود تصمیم خود را مبنی بر اینکه از کدام تکت انتخاباتی حمایت کنیم اعلان می‌داریم؛ و با رسانه‌های و مردم افغانستان شریک می‌سازیم.
سوم: اول جوزا 1398 عمر حکومت وحدت ملی پایان‌یافته است. هر نوع اقدامات مسئولین درجه‌یک حکومت مشروعیت قانونی ندارد و منجر به بحران در افغانستان خواهد شد. ما هم‌صدا با اکثریت قاطع ملت افغانستان از رئیس‌جمهور فعلی می‌خواهیم که تن خواست ملت و مردم خود بدهید و اجازه دهد تا یک حکومت سرپرست به اساس یک اجماعی ملی و سیاسی شکل بگیرد در صورت عدم توجه به خواست مردم ممکن به سرنوشت دیکتاتوران کشورهای عربی دچار شوید. در چنین وضیعت ما با مردم افغانستان همگام و هم‌صدا بوده و مصمم به خلع قدرت تیم حاکم و نا مشروع خواهیم بود.
چهارم: ما خواهان صلح باعزت و پایدار در افغانستان هستیم و از هر اقدامی که منجر به صلح و ثبات دایمی در افغانستان گردد، حمایت خواهیم کرد؛ اما مشروط بر اینکه قانون اساسی افغانستان، دستاوردهای 18 سال اخیر و ارزش‌های جهاد و مقاومت مردم افغانستان قربانی پروسه صلح نشود.
و من الله توفیق