-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۱۲, یکشنبه

چرا غنی را لُنگ سفید در بر کردند؟

دعوت مشابه به احضار دکترغنی به مکه و درگاه عربستان چه بوده می تواند جز این که به اشاره امریکا برایش خط و نشان بکشند که از کج خویی و آرنج زنی در برابر امریکا و پروسه مرموز صلح جاری دست بردارد. قطعاْ توصیه پادشاه طالب پرست سعودی به غنی این است که از سنگ اندازی در برابر تلاش های جمعی کشور ها دست بردار که خیلی برایت بد خواهد شد!
ملاقات اضطراری و نا دلبخواه غنی با عمران خان در حاشیه اجماع سران اسلامی در عربستان نیز معطوف به همین مساله می تواند باشد. عمران خان اخیراْ آشکارا بیان داشته بود که حالا یگانه چیزی که از دست وی در حق دکترغنی بر می آید، دعا خواندن بر میت سیاسی ایشان است. ازین قرار، غیر از هشدار و اندرز چه چیز دیگری به غنی گفته باشد؟