-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۸, شنبه

جنگ؛ رای مهم سنای آمریکا و پیروزی ترامپ


بر اساس رای سنای آمریکا، ترامپ برای حمله نظامی به حکومت ایران نیاز به مجوز کنگره ندارد.
سنای آمریکا روز جمعه ۲۸ جون در نشستی ویژه طرح دمکرات ها در باره لغو مجوز دولت برای استفاده از نیروهای نظامی بدون مجوز کنگره را رد کرد.
به گزارش رادیو فرانسه، نشست امروز سنا در واقع برای بررسی اختیارات رئیس جمهوری این کشور برای توانایی تهاجم نظامی به رژیم ایران و اجبار وی در این راه به داشتن مجوز از کنگره تشکیل شده بود.
برای تصویب این طرح نیاز بود که ۶۰ سناتور از مجموع ١۰۰سناتور به آن رای دهند. رای گیری از صبح امروز آغاز شد و تا نیم روز جمعه بیش از ۴۰ سناتور به طرح دمکرات ها رای منفی دادند.
بر اساس این رای گیری، دست دولت ترامپ برای هرگونه اقدام نظامی بدون مجوز کنگره علیه رژیم ایران باز گذاشته شد.