-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۱۵, چهارشنبه

فرآیند صلح با طالبان درخطر قرار دارد

یافته های اطلاعاتی: 
 در کشاکش جاری افغانستان، قطب بندی جدید اما خطرناکی به وجود آمده است. بلند پروازی های خونبار تروریزم طالبی و اعلام استمرار حمله و انفجار و مشروط کردن همه چیز به خروج نیروهای ناتو و امریکایی، ترکیب قدرت های بازیگر در صحنه جنگ افغانستان را تغییر داده است. وابسته گی بیش از حد طالبان به روسیه و حمایت رسمی روسیه از موضع طالبان در برابر خلیلزاد، توجه امریکا به از سر گیری ضربات مهیب نظامی بر زیرساخت های طالبان را دو باره معطوف شده است. هندی ها از اول ماجرا با پروسه نازدانه سازی طالبان مخالف بود و اکنون گزارش ها می رسانند که اختلاف هند و روسیه بر سر طالبان اوج گرفته است و اردوگاه مشترک امریکا و هند درحال قوی شدن است. 
هند، تحت هیچ شرایطی مایل نیست شورای کویته ساخت آی اس آی در ارگ کابل شاهد باشد.جدا کردن حساب طالب افغانی و پاکستانی از سیاست تغییر ناپذیر هند است. پاکستان نیز نسبت به خیزهای بلند جنگی طالبان مشوش است.