-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۹, یکشنبه

سران کارکشته شورای نظار بازوی امرالله صالح را قطع کردند

آراد آزاد
یک ماه پیش نوشته بودم که اختلافات در روند سبز بالا گرفته است و اکنون یک جمع جوانان آگاه از روند سبز امرالله صالح انشعاب کردند.آیا صالح میتواند دو دسته‌گی در روند سبز را تا اخیر مدیریت کند؟

امرالله صالح رابطه پنهانی اش با ارگ و اشرف غنی احمدزی را از اعضای روند سبز پنهان نگه داشته بوده است. پس از آن که معامله او به عنوان معاون اول غنی احمدزی نهایی میشود، اعضای روند سبز موضوع را از طریق رسانه ها دریافت میکنند و حتا آن را دروغ می پندارند. اعضا در یک فضای ناباوری با هم دیگر شان تماس میگیرند و دیده میشود که همه از جریان بی خبر اند. 
وقتی زمزمه های اعتراض و نا رضایتی اعضا بلند میشود، صالح به صورت عاجل جلسه ۲۵ نفری از اعضای رسا را دایر می کند. او با آن که برای خاموشی نا رضایتی اعضا مواردی را یادآوری میکند؛ اما نمیتواند قناعت همه را فراهم کند. صالح با بسیار کلان جلوه دادن معاونیت اول ریاست جمهوری اشرف غنی احمدزی، دست یابی به قدرت، مقرری اعضای روند سبز در حکومت و مسایل از این گونه یاد میکند تا رضایت اعضا را جلب کند. تعدادی از اعضای جلسه به گفته های صالح سر می جنبانند اما جوانان آگاه و با ظرفیتی که در روند سبز تحلیف به جا کرده اند و اساسنامه روند سبز را به درستی خوانده اند و ارزش های را که به خاطر آن زیر بیرق روند سبز مبارزه کرده اند مخالفت می کنند. 
یکی از اعضای جلسه خطاب به امرالله صالح می گوید جناب رییس صاحب؛ آیا شما نبودید که می گفتید این ها (اشرف غنی احمدزی) یک حلقه کوچک هستند و هیچ باوری به افغانستان ندارند؟ آیا شما نبودید که در گفتگوی با euronews بیان داشتید که غنی یک شخص قومگرا و فاشیستی است که هیچ گونه اعتقادی به افغانستان ندارد؟ حالا چگونه ممکن است که ما خلاف اساسنامه روند و ارزش های که داریم کنار غنی ایستاده شویم و چگونه ممکن است که برای مردم بگویم که با غنی دولت می سازیم. غنی که قومگرای فاشیست است و به افغانستان هم اعتقاد ندارد.
 این پرسش از زبان یکی از اعضای جلسه از صالح پرسیده میشود اما پرسشی است که در ذهن اکثریت جوانان اعضای جلسه وجود دارد، به مجردی که یک دیگر از اعضای جلسه میخواهد صحبتش را آغاز کند صالح اجازه نمیدهد و همزمان جلسه را ترک میکند. 
گزارش دقیق حاکی از آن است با آن که امرالله صالح جدی تلاش کرده است که قناعت این اعضای پرسشگر را فراهم کند اما تا اکنون موفق نشده است و مشکل به جای خودش باقیست. این نگرانی برای صالح جدی است، او وقتی در سال ۲۰۱۴ نتوانست به پرسش های اعضای رسا جواب بدهد و قناعت آنان را فراهم کند یک جمع بزرگ و تاتیرگذار از سرهسته های روند سبز به رهبری حاجی خردمند از روند سبز افغانستان بیرون شدند که از آن زمان تا اکنون امرالله صالح هیچگاهی در کابل نتوانست حتا یک گردهمایی ۵۰۰ نفری را برگزار کند. به همین دلیل صالح نگران است که اگر به پرسش اعضای جواب قناعت بخش ارایه نکند، امکان اینکه این اعضا از بدنه رسا جدا شوند بسیار قوی است.

اختلاف‌ ها را در پست ها اعضای ارشد روند سبز می توانید ببینید.