-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۲۰, دوشنبه

دکترغنی صف نامزدان ریاست جمهوری را شکسته است

خبر تازه ارسال شده به گزارشنامه افغانستان حاکی است که گروه دکترغنی در مجمع کاندیدان ریاست جمهوری که بیرق مخالفت علیه وی برافراشته اند، رخنه ایجاد کرده و حد اقل با سه تن از نامزد های درجه سه درحال مذاکره، رأی زنی و چانه زنی اند. واگذاری مبالغ بزرگ و پول و جایگاه طرفین در کابینه آینده از همین اکنون مورد بحث قرار دارد. درخبر از هیچ نامزدی به طور مشخص نام برده نشده است.