-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۱۲, یکشنبه

کرزی: استاد سیاف، ملای ناتو و مفتی آیساف است

اوج تنش بین کرزی و سیافیک منبع حاضر در مجلس حامد کرزی به گزارشنامه افغانستان اطلاع داد که اختلاف بین کرزی و استاد سیاف اوج گرفته است.
کرزی در محضر اعضای دایمی تیم خویش به نقل از رهبران طالبان در قطر در باره سیاف گفته است که وی ملای ناتو است و هماره در نقش یک مفتی به نفع امریکا و آیساف پشت منبر می رود.

کرزی مدعی است که سیاف مبلغ سه میلیون دالر از دولت غنی به خاطر جرگه گردانی دریافت کرده است. وی در محضر سپنتا، ضرارمقبل، استاد هیوادمل و کریم خرم و دیگر مخلصان تیمی با لحنی صریح گفته است که در هجده سال نشان بدهید که سیاف یک بار علیه امریکا و بمباران های ظالمانه بالای مردم بی دفاع حرفی بر زبان آورده یا اعتراضی را بلند کرده باشد.

همین منبع که بنا به مصلحت از ذکر نامش خود داری می شود به نقل از کرزی اظهار داشت که سیاف بیشتر از اسلام به خواسته های امریکا وابسته است و هرچه سفیر از وی بخواهد انجام می دهد. روابط کرزی با سیاف زمانی رو به تیره گی رفت که سیاف ریاست جرگه مشورتی را به دوش گرفت و از شورش سازمان داده شده در جرگه جلوگیری کرد.

همین منبع می گوید که حامد کرزی در نشست اول مسکو حاضر به حضور نبود و سفیر امریکا از وی خواست در نشست مسکو سفر کند. اما کرزی حاشیه رفت و  از بدرفتاری و خشک دماغی طالبان واهمه داشت که مبادا در مجلس علیه وی سخنی ناجور  و گستاخانه بر زبان آورند. 
سفیر جان باس در روز بعد در دیدار با کرزی تماس تلفنی یک مقام امریکایی را با وی برقرار کرد و آنگاه او حاضر شد به مسکو برود. منبع تصدیق می کند که در دور اول نشست در مسکو یک مقام سفارت امریکا در مسکو با کرزی دیدار کرد. وی بعد از دیدار با مقام سفارتی امریکا به اطرافیانش گفته بود که « اوس به انشاء الله هر سه جوریژی».