-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۷, جمعه

از امرالله صالح سوال کنید که قباله اش در کجا و به کدام زبان است؟


 امرالله صالح به نماینده گی از اقوام آنسو و این سوی مرز، مدعی است که قباله هست و بود آن ها را دراختیار دارد و مردمان خود آن مناطق دست شان خالی است؛ بی صاحب زنده گی دارند یا صاحب شان کس دیگر است. اولاً این یک اهانت بزرگ به حدود پانزده میلیون پشتون اکثراً تاجر و تحصیل یافته، وزیر، جنرال، رهبرسیاسی، رئیسان مهم ترین ارگان های امنیتی در ایالت پشتونخوا و سراسر پاکستان است.
سوال این است که قباله امرالله، تحریری است یا عرفی و شفاهی؟ اگر تحریری و قانونی است، درکجاست؟ اگر صرفاً ادعای عُرفی وادعایی است، وشجره کشی شود، نه تنها نواحی پشتونخوا، بلکه دهلی و کراچی، مشهد، و پاردریا ثبت قباله ماست؛ آن گاه بیا و این حوض را با چمچه پر کن.
اگر کمی موضوع را کلان تر بسازیم، همین افغانستان ما، از بلخ تا هرات، از بدخشان تا خوست، از ننگرهار  تا نیمروز، در درازنای تاریخ و جغرافیه خویش مال دیگران است و عرض وپهن قباله دیگران شاید به اندازه مساحت همین خطه باشد. پس پاسخ این چیستان وحشتناک درقاموس خیالات چه کسی است و صاف کردن این تار جرشده درعهده کی خواهد بود؟
چه کسی دردنیای امروزی به خودش حق می دهد که خودش را وکیل سرنوشت دیگران به قلم بدهد؟ اما راه حل بسیار ساده و منطقی وجود دارد و آن این که به واقعیات ایمان بیاوریم نه به فرضیات.