-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۲۳, پنجشنبه

نامه علنی هیتلر به امان الله و پاسخ ایشان به هیتلر جعلی است

نامه هیتلر به امان الله خان در روم  و جوابیۀ امان الله به هیتلریک ادعای مشکوک است. سندیت و بیخ وبنیاد ندارد. سند هایی که من به آن دست یافته ام، عکس این مساله را نشان می دهد. شاه امان الله در آستانه جنگ دوم جهانی به طور علنی به هیتلر کار می کرد. حمله ناگهانی آلمان بر اتحاد شوروی، همه برنامه ها برای بازگرداندن امان الله به قدرت در افغانستان را به هم زد.