-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۴, سه‌شنبه

نیویورک تایمز: برنامه آمریکا برای براندازی حکومت ایران


درانبوهه خبر های سره و ناسره، این خبر خیلی اهمیت دارد. 

روزنامه نیویورک تایمز نوشت که دولت ترامپ پیکار علیه رژیم رژیم ایران را یک پله بالاتر می برد و اکنون برای برانداختن آن حکومت برنامه ریزی می کند و یک رشته عملیات محرمانه را در داخل ایران تدارک می بیند.

به گزارش رادیو پیام اسرائیل، هنوز از ماهیت عملیات محرمانه ای که در حال برنامه ریزی می باشد، خبر موثقی در دست نیست. ولی کارشناسان می گویند هدف عملیات در داخل ایران متزلزل ساختن رژیم است که موجب بروز اعتراض های گسترده مردمی شود.

در گزارش های پیشین آمده بود که مردم ایران، در برابر خوی سرکوبگر رژیم، می گویند که بدون حمایت برون مرزی، قادر نیستند به پا خیزند و این حکومت را براندازند.