-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ خرداد ۲۱, سه‌شنبه

هدف از تمرینات جنگی جنرال دوستم چی است؟

جنرال دوستم ظاهراً درشمال کشور دست به تمرینات نظامی زده است. وی همیشه از دولت و امریکا خواستار «اجازه» برای جنگ با طالبان می شد. این بار، وی گفته است که «به تنهایی» وارد نبرد با گروه طالبان می شود. اگر این اقدام و قول وی این بارجدی باشد، یا با دکترغنی دو باره در انتخابات پیش رو متحد شده و مانور دهی علیه طالبان را شروع کرده، یا آن که احتمال دارد یک قدرت قوی منطقه ای حاضر به تمویل جنگ از نظر خرج لوژستیک، اسلحه و مهمات شده است. ورنه، با دست خالی و خزانۀ انباشته از پول حتی نمی تواند یک روز جنگید.