-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۶, پنجشنبه

دکترغنی مثل یک متکدی در اسلام آباد پذیرایی شد

عمران به پیشواز محمد بن سلمان چهار ساعت در فرودگاه انتظار کشیده بود. همین که سلمان از طیاره پیاده شد، خود عمران خان به خود افتخار دانست که راننده گی موتر را به عهده بگیرد. امروز دکترغنی رفته به اسلام آباد؛ فقط معاون وزارت تجارت پاکستان از وی پذیرایی کرده و او را به مهمانسرا رهنمایی کرده است. این آقا رفته به پاکستان تا شأن و عزت افغانستان را نماینده گی کند؛ در عوض، به بدترین شیوۀ ممکن نادیده گرفته می شود. عمران خان مردکی را که با بدوی ترین اشکال کش و گیر، با مردم خود در جنگ است؛ درخور پذیرایی شاندار نمی داند.