-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۱۰, دوشنبه

خشم و خروش های چند نفری در پنجشیر

شماری از جوانان خشمگین اما بلاتکلیف اخیر جاده عمومی ولایت پنجشیر را به روی عراده جات مسدود کردند. این یک اقدام بی فایده از روی بی تدبیری و سرگشته گی بود. حکومت غنی همین را می خواهد. جاده پنجشیر محل نمایش حضور و خواسته ها نیست. این ها آدرس را گم کرده اند. هیچ نظم و انتظامی در حرکت معترضان بی خبر از دنیا وجود نداشت. این انتظام به آسانی ایجاد نخواهد شد؛ مگر این که فشارهای مستمر سیاسی و تحقیر های سامانمند، کارد را به استخوان برساند. تفکر سیاسی در پنجشیر متلاشی شده و باید منتظر ماند که یک دوره ای دیگر فرا برسد. بیداری برای عدل و داد درپنجشیر زمانی آغاز خواهد شد که مردم ابتداء به تصرف کاخ های فساد اقدام کنند و آن مرحله ای باشد که فاز یک جنگ و بیداری دیگر رسیده باشد.