-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۲۰, پنجشنبه

ظهور احمد مسعود و پروژه جهنم سازی در دوحه

مذاکرات طالب با طالب در دوحه. معامله تاریخی از بیرون پاسخ خود را در داخل افغانستان دریافت خواهد کرد. به تاریخ نهم جولای ۲۰۱۹ پس از هجده سال، در پنجشیر رویدادی بس مهم اتفاق افتاد. احمد مسعود در حساس ترین شرایط اضطراب عمومی مرتبط به اعلام توافق یک جانبه بین طالبان و امریکا رسماْ به میدان کارزار وارد شده است.
گزینش احمد مسعود به سرداری سیاسی و درصورت لزوم – نظامی- دو حکمت دارد؛ اول، او یگانه یادگار احمد شاه مسعود است؛ دوم، بدنه های مردمی مقاومت برای عدالت، از تمامی رهبران موج سوار، نوبتی و متفرق، سال ها پیش سلب اعتماد کرده و در اوضاعی که خطر برهم زدن توازن ملی در افغانستان باردیگر قوی شده است؛ تنها کسی که می تواند به نماد ارادۀ خلق بدل شود؛ احمد مسعود است.

 اردوگاه تاریخی مقاومت علیه شقی ترین جریان بنیاد گرایی نیابتی ( طالبان) بعد از حذف فزیکی احمد شاه مسعود، همانند یک تنِ بی سر، نا منظم و دردناک، تلخی های احتضار را مرتب تجربه کرده اما هرگز از پا نیفتاده است. بر گردن ستبر فرهنگ مقاومت علیه عربستان و پاکستان، سه سرِ مقوایی یا مترسک های طراحی شده به وسیله اسکناس های دالر گذاشته شده بود و ما دیدیم که باد های لاقید تحول، هر سه سرِ مجازی را از تنه مقاومت بقاپید و کف مال کرد.

پنجشیر ستون فقرات امنیت در کشور به حساب می رود و درمحاسبات، هند، روسیه، ایران و امریکا جایگاه فوق العاده دارد. از صحنه سازی های یک جانبه و مملو از رمز و کژکاری در قطر، مسکو و پاکستان می توان فهمید که ظاهراً کلاه کلانی بر سر کوچک طالبان گذاشته اند و آن ها هم یک تصویر هیولایی در ذهن شان پرداخته اند. اما این بندوبست های کمپاینی ترمپ در انتخابات پیش رو است و قطعاً تضمینی برای نجات افغانستان نیست.

درکنفرانس بن اول، طالبان – متحد بن لادن- ظاهراً غیرحاضر بودند؛ اکنون طالبان دراتاق معامله حاضر اند؛ اما نیرویی که سالیان متمادی افغانستان را از فروشدن درکام پاکستان نگه داشته بود؛ غیرحاضر اند. این فارمول راه حل معکوس است؛ یعنی جنگ همه جانبه در فاز دیگر. امریکا خاموشی مردمی را که از پاکستان و نظام شرعی بر منوال طالبانی نفرت داشته و خطر یک نظام مقید و سنتی و از بین رفتن دست آورد های درخشان در هجده سال پسین را حتمی می بینند؛ عادی نگیرد. هر معامله ای که درغیاب منافع افغانستان صورت بگیرد، محکوم به شکست است. 
این پروسه یک جانبه از سوی هند و ایران و شبکه های عجیب وغریب درهم شکسته خواهد شد. هند، مخالف اصلی واگذاری قدرت به طالبان، فرآیند یک جانبه در دوحه و مسکو را رصد می کند. هیچ کشوری به شمول پاکستان، مایل نیست که هیولای افراطیت طالبی آن قدر بزرگ شود که خورد کردنش دشوار باشد.  در سطح داخلی نیروها به سرعت خود را جمع و جور کرده و مقاومت سراسری برای نجات مدنیت افغانستان آغاز می شود. طالبان سخت غره شده و فکر می کنند در یک قدمی بهشت موعود رسیده اند و با یک جور آمد با امریکا نظام بدوی روی کار خواهد شد. این تصور از بنیاد غلط است. یک نمونه اش، روی صحنه آمدن احمد مسعود است. احمد، سمبول حرکت مردمی است که فکر می کنند امریکا و عربستان دروازه جهنم را به روی شان باز کرده اند.