-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۱۹, چهارشنبه

به جای ثقافت، سخافت درس می‌دهند


اشاره: شفیع عیار خزنده گان داعشی را مدت ها پیش افشا کرده بود. 
 متن زیر از قلم باور بامیک است. وظیفه‌ی استادان و آموزگاران نهادهای تحصیلی و آموزشی در صنف‌های درسی تحلیل و توضیح مفاهیم، مسأله‌ها و موضوع‌هاست نه تلقین و تبلیغ. شمار فراوانی از این استادان و آموزگاران افکار و باورهای خود را به دانش‌جویان و دانش‌آموزان تلقین، تبلیغ و تزریق می‌کنند. آنان دانش‌جویان و دانش‌آموزان خود را به فکر‌کردن و اندیشه‌ورزیدن وا نمی‌دارند بل آزمندانه در صدد تبلیغ افراطیت و انتقال باورها و افکار سخیف خود به آنان اند. سال پیش وقتی حفیظ منصور در باره‌ی چه‌گونه‌گی مضمون ثقافت اسلامی و استادان این مضمون در دانش‌گاه‌ها دیدگاه خویش را مطرح کرد، تقریبن شمار فراوانی از عالمان دبن، مردم و استادان این مضمون شدیدن بر او تاختند؛ رجز خواندند و ماجرا آفریدند.

اکنون که مسؤولان امنیت ملی کشور چهار تن از این استادان را دست‌گیر کرده تا از آنان بازجویی کنند، همه دارند کم‌کم به سخن‌های و انتقادهای حفیظ منصور باورمند می‌شوند.
اگر در پی تغییر استیم و می‌خواهیم دانش‌گاه‌ها و نهادهای تحصیلی و آموزشی ما مبدل به داعش‌گاه و مراکز بازدهی بنیادگرایی و هراس‌افگنی نشوند باید این نهادها را از وجود چنین استادان و آموزگاران خالی کنیم. بدون شک شمار فراوانی از استادان و آموزگاران این نهادها در صنوف شان درس‌های خوف، خشونت و خرافه می‌دهند و به سود گروه‌های ترورستی و بنیادگرا تبلیغ می‌کنند.