-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۶, یکشنبه

وکیل مدافع حمیدخراسانی رشوه امرالله صالح را رد کرد

منابع مطلع در پنجشیر می گویند که حمید خراسانی « زندانی شخصی» امرالله صالح است.بربنیاد خبر واصله به گزارشنامه افغانستان، مردم پنجشیر برای رهایی حمید خراسانی از بند امنیت ملی، امرالدین قاطع را به حیث وکیل مدافع معرفی کرده اند.

امرالدین قاطع گفته است که در سراسر پرونده یی که برای حمید خراسانی ساخته و پرداخته شده، دو نکته اصلی وجود دارد. یکی این که وی متهم شده است که « علیه روند سبز امرالله صالح بدگویی کرده»؛ درثانی، ادعا شده که یک قاضی را تهدید کرده است. از قاضی نامی برده نشده است. 
این درحالی است که بلافاصله بعد از بازداشت حمید خراسانی، سخنگوی وزارت داخله با آب و تاب به اطلاع خلق رسانید که یک مجرم خطرناک و قاتبل حرفه ای به نام حمید خراسانی دستگیر شده است.

منابع مطلع در پنجشیر می گویند که حمید خراسانی مشخصاً زندانی شخصی امرالله صالح است. وکیل امرالله صالح تا کنون به درخواست وکیل مدافع خراسانی به هدف بررسی عناصر جرمی در دوسیه خراسانی جوابی نداده و از حضور در جلسه خود داری کرده است. در عوض، امرالله صالح مبلغ پنج صد هزار افغانی از بودجه دولت برای ساکت کردن امرالدین قاطع فرستاده بود که از سوی امرالدین قاطع، قاطعانه رد شده است.
امرالدین قاطع به نوبه خویش ادعایی را مطرح کرده است که روند سبز امرالله صالح جواز فعالیت سیاسی ندارد و به طور غیرقانونی در مسایل سیاسی دست اندازی می کند. به گفته امرالله قاطع، جریان روند سبز به اسم «سازمان اجتماعی» در وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اساسنامه خود را از یک سازمان اجتماعی دیگر دزدیده است. 
بنا برین روند سبز از نظر قانونی مجاز به راه اندازی فعالیت های سیاسی نمی باشد.