-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۸, سه‌شنبه

حاشیه گیری زیرکانه رحمت الله نبیل

از قراین بر می آید که رحمت الله نبیل به تیم اشرف غنی ملحق خواهد شد. این احتمال غالب هم وجود دارد که در صورت برنده شدن تیم دکترغنی، رحمت الله نبیل روی دلایلی بسیار، به ریاست امنیت ملی برگردانده خواهد شد. گروه غنی اکنون ظاهراً درمقایسه با گروه اتمر و دیگران در ضدیت با پاکستان قرار گرفته است. تجربه هم نشان داده است که غنی به نبیل شکاکانه نگاه می کند.
محاسبه نبیل زیرکانه است؛ اما تا زمان رسیدن این موعد، ممکن است که رویداد های دیگری پیش آید و همه چیز گدود شود.