-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۲۶, چهارشنبه

غنی، صدها امرخیل را به جان انتخابات خواهد انداخت

نهاد های ناظربر انتخابات هشدار دادند. 
به روز سه شنبه دریک کنفرانس با همی بین نماینده گان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه و بنیاد شفافیت اعلام گردید که افغانستان افغانستان فاقد سازوکار لازم برای برگزاری یک انتخابات سالم است. آن ها ظرفیت دولت افغانستان را در راه تامین شفافیت و راه اندازی انتخابات آزاد به تاریخ 28 ماه سپتامبر سال روان را زیر پرسش بردند.
دیده بان انتخابات از اشتباهات کمیسیون انتخابات انتقاد کرده و نسبت به روند ثبت نام رای دهندگان نگرانی نشان داده است. به گفته آن ها نه مراجع بین المللی و نه حکومت افغانستان چنین نگرانی ها را جدی نمی گیرند.