-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۱۸, سه‌شنبه

طالبان نیروی قادر متعال به حفظ امنیت و سلطه نیست


مهم ترین نکته بارز و مهم در سند قطعنامه هشت فقره ای  هیات کابل و سران طالبان در دوحه در زیر مجموعه ماده هفتم تذکر داده شده؛ بدین شرح:
خ. تایید توافقات صلح افغانستان در یک کنفرانس بین المللی
د. اخذ ضمانت مبنی بر عدم مداخله کشور های منطقه و سایر کشور ها در امور افغانستان در یک کنفرانس بین المللی