-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۲۵, سه‌شنبه

تعبیر کمپاینی سرچپه دکتر سمیع حامد

دکترسمیع حامد از جریان سخنان دکترغنی چنان تعبیری سرچپه ارائه کرده که غم انگیز است. مشارالیه به نظر می رسد که اکنون «روغنی بابا» را خیلی دوست دارد! سمیع حامد اگر به عوض ترانه سازی برای کودکان و ده ها مشغله دیگر... هرگاه یک مروری هم به تاریخ کارروایی های غنی بکند و اگر زیاد رسالت به خرج دهد، کتب تاریخ( هرچند درباری مکتوب شده در افغانستان) را گزپرانک بخواند، شاید این چنین کمپاینی نه نویسد.