-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۱۳, پنجشنبه

دکترغنی به نام شاه امان الله پرچم غدر و وقاحت بالا کرده است

دکترغنی، غصب بودجه و امکانات ملی است. اکنون اهداف کریه خود را درعقب پوستر شاه امان الله کتمان می کند.


از ورای دست و پازدن های خونتای کوچک به ظاهر «دولت ساز» این تصور جان گرفته است که دکترغنی با چنگ زدن به ابزار شعار پراکنی به نام شاه امان الله، جوانب مثبت دورۀ امانی را به گروگان گرفته و از آن مواد مفیدۀ تبلیغات انتخاباتی را غنی سازی کند. نقطه ای که این عنصر ضد ملی وجعال تاریخ برای خودش انتخاب کرده این است که با شقاوت تمام، ارزش های آفریده شده در زنده گی امروز طوایف اجتماعی و قومی با هم برادر در افغانستان را با بهره گیری منفی از نام و کارنامه های سیاه و سفید شاه امان الله، با سم و بذر مسموم آماج بگیرد و بر موج ذهنیت عامه، سرچپه سواری دهد. 
من دیریست به این مساله اندیشیده ام که غنی و خونتای ارگ، غیر از پینه بندی نژادی، آیا کمترین سنخیتی هم با ایده آل های غیر قرار دادی و فرا طایفه یی شاه امان الله دارد یا خیر؛ اما به نتیجه منفی رسیده ام. دسته جات جزیره ای دیگری هم از روی روایات « دولتی»، انگاشت های سنتی و درباری به نفع غنی جولان می دهند. این رژه روی های کج و کور، ممکن است ارابه خشن کمپاینی را یک اندازه به جلو براند؛ اما اجازه نخواهیم داد که لایه روبی و شفاف سازی تاریخ افغانستان بیش ازین در حاشیه منجمد بماند.
بنا برین، اخلاص و هم ریشه گی جاودان اهداف امان الله با نسل های انسانی در افغانستان، بماند به جایش، اما رسالت تاریخی ما در مقام جدوجهد برای انصاف، حلاجی ونجات وقایع تاریخی و خاک برداری عادلانه از راز های گفته ناشده بیش ازین نباید شکار تأخیر و تکفیر کلیشه گرایان شود. صاحب این قلم با آن که دلبسته ابدی روحانیت آرمانی شاه امان الله می باشم، حسب ضرورت، تا تاریخ 28 اسد، دم نقد متن فشرده وهرگز گفته ناشده  از دوره سی ساله زنده گی شاه امان الله خان در ایتالیا را به افکار عمومی پیشکش می کنم.
کتاب اصلی، هنوز آمادۀ انتشار نیست.