-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۱۴, جمعه

تکر چینایی ها با اسلام

ترکستان و کاشغر به دوزخی برای چین تبدیل خواهد شد.

تحقیقات بی بی سی نشان می دهد دولت چین به عمد در حال جداسازی کودکان اقلیت مسلمان اویغور از خانواده هایشان است تا آنها را برای شستشوی مغزی به مدارس شبانه روزی بفرستد.

بر این اساس، همزمان با بازداشت صدها هزار مسلمان اویغور در منطقه شین جیانگ در غرب چین، مدارس بسیار بزرگی در این منطقه برای سکونت شبانه روزی کودکان ساخته شده است. دولت چین می گوید اعضای اقلیت اویغور را برای بازآموزی حرفه ای به اردوگاه ها می فرستد تا با گسترش افراطی گرایی دینی مبارزه کند.

به خاطر کنترل شدید نیروهای امنیتی چین بر فعالیت خبرنگاران، جان سادورث خبرنگار بی بی سی، برای کسب اطلاعات درباره وضعیت کودکان اویغور به ترکیه سفر کرد تا با ۶۰ نفر از اعضای این اقلیت دیدار کند