-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۲۷, پنجشنبه

افغان ها غیرقابل پیش بینی اند


مرتضی مطهری
منبع:
قرار است فردا اصولی متعصب ترین وکیل پارلمان با یک جمع وارد پنجشیر شوند، قرار است در این سفر زلمی نوری از آنها میزبانی نماید.

پ ن : دلیل مهمانی ممکن خدمات اصولی در جریان انتخابات ریاست مجلس باشد.