-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۱۷, دوشنبه

شکایت نماینده گان ارگ در دوحه، از طرح خیانت علیه دولت کابل

دکتر سپنتا نماینده تیم حامد کرزی پیوسته با خلیلزاد محشور است و بیخ گوشی صحبت می کند.بخش دیگر اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان از نشست جاری در دوحه بیان می دارد که دکتر خلیلزاد در گفت و گو های محرمانه با نماینده گان کابل در دوحه گفته است که طالبان اکنون بر سر امارت اسلامی پافشاری ندارند، بلکه بر سر اسلامی بودن نظام اصرار می ورزند. با این حال طالبان تاکید شان این است که در صورت امضای یک متن رسمی بین طالبان و امریکا، طرف اصلی در برابر امریکا باید « امارت اسلامی باشد نه به نام تحریک طالبان».

منبع اطلاع دهنده می گوید که از اظهارات خلیلزاد معلوم می شود که امریکا در رابطه به تاکیدات طالبان بر حفظ «امارت اسلامی» در سند رسمی نهایی کدام مشکلی ندارند. در همین حال، مولوی عبدالسلام حنفی اهل فاریاب و عضو هیأت طالبان ضمن تایید موارد بالا اظهار داشت که ما تا زمان طی شدن پروسه مذاکرات با امریکا و پیمان بندی نهایی، با هیچ جناحی وارد مذاکره نمی شویم.

درین حال، نماینده گان دولت هریک نادر نادری و متین بیگ خیلی سرخورده و خسته معلوم می شوند. آن ها به نحوی از یک طرح خائنانه صحبت می کنند که هدفش انقراض سریع دولت کابل است. اما از دادن وضاحت بیشتر طفره می روند. درین میان نماینده گان جمیعت و جنرال دوستم درتلاش اند تا مسیر نشست را در جهت توهین و کوچک سازی دکتر غنی هدایت کنند. در گزارش قید شده است که دکترسپنتا نماینده تیم کرزی نیز در حاشیه نشست بی وقفه با دکترخلیلزاد سرگوشی صحبت هایی انجام می دهد.