-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۲۷, پنجشنبه

معدن لاجورد بدخشان را شبکه مافیای بدخشانی در پیوند با دسته جات خارجی در تاجکستان و پاکستان تصرف کرده اند.