-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۳, پنجشنبه

متین بیگ به نام کمپاین انتخابات پول جمع می کند

اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان مشعر است که متین بیگ رئیس اداره مستقل ارگان های محل کارزار تبلیغاتی رئیس جمهور برای انتخابات را به دکان عایداتی برای خودش تبدیل کرده است. این مساله از سوی شمیم کتوازی از مقربان دکترغنی عنوان شده است.  شمیم کتوازی گفته است که متین بیگ به طور علنی از والی ها، ولسوال ها و شهرداران به نام مخارج کمپاین برای رئیس جمهور مبالغ بزرگ پول را اخاذی کرده است. 
جمع آوری پول از مقامات همچنان ادامه دارد. مقامات محلی معلوم که کسری بودجه شخصی شان را از حساب فساد بی رویه ای رایج جبران می کنند.