-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۲۹, شنبه

عامل هند و احتمال لغو تمام عرق ریزی های خلیلزاد

مارکس پوتزیل، فرستاده ویژه حکومت جرمنی برای افغانستان بعد از یک سلسله دیدارهای خاص با ملابرادر، معاون سیاسی گروه طالبان، مقامات پاکستان، دکترخلیلزاد و دولت کابل به هدف راضی کردن رهبران هند از ابتکارات صلح خلیلزاد و مذاکرات با طالبان به دهلی سفر کرد. شواهد و برداشت های مقرون به ثقه می رسانند که مأموریت پوتزیل مانند دیدار مایک پمپئو وزیر خارجه امریکا از دهلی، هردو تا فعلاً هیچ دست آوردی نداشته است. 
اکنون تصمیم برین است که خلیلزاد خود به هندوستان برود و مقامات آن کشور را وادار سازد که به عنوان تضمین کنندۀ پیمان نامه احتمالی بین طالبان و امریکا جمع نظارت چندین کشور دیگر، در جلسات پس از نیمه نهایی حضور یابد. هندی ها هیچ پاسخی مشخص به این پروسه نداده و از هرگونه ابراز نظر رسمی تا کنون درین باره امتناع ورزیده اند. هندی ها قطعاً با طالبان در مسند یک سوی معامله در بحران افغانستان با این همه کش وفش مخالفت دارند. اصل امضای پیمان صلح با یک شبکه تروریستی که هیچ پیش زمینه ای در امور صلح، دولت داری، مدنیت و دپلوماسی مورد اعتماد در کارنامه اش ندارد؛ خط سرخ سیاست خارجی و اطلاعاتی هند است. جمع بندی کلی قضیه سازش جهانی با طالبان، از احتمال شکسته شدن این روند خبر می دهد. هند در همراهی با ایران، به شدت به سوی حکومت کابل و نیروهای ضد طالبان تمایل دارد.