-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۲۱, جمعه

دهن کجی به سوی احمد مسعود شروع شد


این که نخستین بیرق ریشخندی، انتقاد برق آسا و کم نظری نسبت به احمد مسعود از شمالی بالا شد، جای هیچ تعجبی نیست. مشکل اصلی بحران رهبری سیاسی درسطح عموم است. یک عده فعالان بین البینی هم با بُغض مجهول احادیث فیسبوکی می پرانند. درک وضعیت تاریخی البته برای همه یکسان نیست؛ اما همه حق دارند افکار خود را بیان کنند. ویژه گی احوال حاضر این حقیقت را نشان می دهد که هیچ یک از کلاسیک های خسته و درجازده، دیگر جایگاهی در رهبری مردم ما نمی توانند داشته باشند. همه سرحلقه ها از رده خارج شده و تنها هنری که در دسترش شان قرار دارد، زهرچکانی نومیدانه است. از صبح فردای ظهور احمد شاه مسعود نیز عین داستان آن هم از چندین قات وقوت شروع شده بود.