-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۲۱, جمعه

تقاضا برای رهایی ۴ خوارج از زندان کابل

گزارش می رسد که تلاش های عناصر ارتجاعی به خاطر رهایی چهار واعظ داعشی از دانشگاه کابل افزایش یافته است. شماری از تکفیری های حکومتی نیز درین ماجرا به حیث میانجی و یا ثالث بالخیر وارد صحنه شده اند.