-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۲۱, جمعه

سینه تنگی و فقر معنویت تا به این سطح؟

به نظر می رسد فردی ( درسایه) که برشی دو دقیقه ای از آخرین کنسرت احمد ظاهر را بعد از چهل سال انتشار داده، مابقی جریان محفل را نیز در اختیار خود دارد. شخص مذکور بی تردید سن وسالش قریب به هشتاد است و خُست و تنگ چشمی اش به حدی غلیظ بوده که فیلم احمد ظاهر عیار را از دیدۀ مردمش پنهان داشته است. حالا که یک چاشنی تقدیم کرده، انتظار پاداش مادی دارد. فیلم مستند از زنده گی احمد ظاهر به سعی و تلاش یک امریکایی در مراحل پایانی اش نزدیک شده است. ناشر مرموز طعمه انداخته که معنایش برای دست اندرکاران ساخت فیلم است: صورت کامل این فیلم را در ازاء پول از من دریافت کرده می توانید.