-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۲۷, پنجشنبه

اردوگاه ضد طالب در یک آزمون دیگر

در آستانه آمد آمد طالبان به صحنه قدرت سیاسی، حذف نوبتی فرماندهان مجرب وابسته به اردوگاه ضد طالبان دوباره شروع شده است.
ترور جنرال مبین محبت در غزنی آنهم در موجودیت صاحب منصبان امریکایی دیگر نیازی به بحث ندارد. هدیه مرگ با این چنین نقشه، مشابه به ترور جنرال رازق قندهاری است.