-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۱, سه‌شنبه

ارگ با این اعلامیه یک قدم دیگر به زوال نزدیک شد

دکترغنی بُغض خود را خالی کرد.

اعلامیۀ مطبوعاتی در رابطه به اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده امریکا

ارگ، کابل: افغانستان یکی از کهن ترین ملت – دولت‌های دنیا است که در طول تاریخ از بحران‌های متعدد عبور نموده است. ملت افغانستان به هیچ قدرت خارجی اجازه تعیین سرنوشت خویش را نداده و نخواهد داد.

شراکت و همکاری ما با جهان و بخصوص با ایالات متحده امریکا بر مبنای منافع متقابل و احترام متقابل است. ما از همکاری امریکا برای آوردن صلح حمایت می‌نمائیم، اما سرنوشت اساسی کشور ما در جلسات سران دول خارجی بدون حضور زعامت افغان‌ها تعیین شده نمی‌تواند. افغانستان ما با صلابت و ابهت در صحنه سیاست دنیا باقی خواهد ماند.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان با درنظرداشت روابط همه جانبه میان دو دولت همکار از مجرای دیپلوماتیک و دولتی خواهان صراحت و توضیحات از جانب واشنگتن در مورد اظهارات رئیس جمهور ترامپ با صدراعظم پاکستان، گردیده است.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان تحولات مرتبط به این مساله را به طور دوامدار با مردم آزاده افغانستان در میان خواهد گذاشت.