-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۸, سه‌شنبه

وزیرخارجه امریکا از دستور ترمپ برای خروج قوا از افغانستان پرده برداشت. جهت برآوردن وعده ترمپ در انتخابات، نظامیان امریکایی باید از افغانستان بیرون شوند. روشن است که این سیاست اقناع مردم در داخل و بازی استراتیژیک با قدرت های آسیایی است. هرگاه خروج بخشی از قوا تا قبل از شروع انتخابات ریاست جمهوری امریکا در دستور کار باشد، این بدان معناست که هر نیروی در داخل افغانستان که درین مسیر سنگ اندازی کند، از صحنه برداشته می شود. 
دم نقد، مانع و کارشکن اصلی درین زمینه، گروه دکترغنی نیست؛ نیروهای مخالف طالبان نیز هستند که از حمایت هند و ایران بهره مند اند.  اما همین مانع سبب می شود که تحقق دستور ترمپ سرعت گیرد. اما جنگ تشدید خواهد شد. خطر اصلی برای امریکا، کمین گیری و نقشه کشی قدرت های ناراضی آسیایی در اطراف افغانستان است.