-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۱۲, چهارشنبه

غنی یا فاتح می شود یا ذلیل و کشته

هندی ها به طورکامل با روند جاری سازش یک جانبه با طالبان مخالف اند. اگر کار به تقابل بکشد، امکان حمایت کامل هند و ایران ازدکترغنی وجود دارد. در سوی دیگر، اگر امریکایی ها بر حمایت شان از غنی به عنوان سپر و تهدید برای آرام تر کردن شاخ زنی های طالبان و زیاده خواهی های روسیه و پاکستان استمرار بخشند؛ غنی برای یک دوره ای دیگر، همه ای رقبای میانه پایه و جریان های خردوریز را در شکم خود حل کرده و سیاسیون کله گنده را مثل جنرال دوستم در تبعید داخلی نگه می دارد. اما  اگر اوضاع ناگهان پیچ خطرناک بخورد، غنی یا دستگیر یا مثل قذافی بال بال خواهد شد.