-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۱۷, دوشنبه

سهیل شاهین: تأمین امنیت خط ریل مزارشریف - هرات به دوش ما!


موضع گیری نسبتاً متفاوت طالبان بعد از مذاکرات دورۀ هفتم با خلیلزاد
آخرین گزارش از دوحه حاکیست که در نشست امروزی دوحه، نماینده گان طالبان مانند مسوولان یک حکومت برحال اکت و ادا می آورند. آن ها مدعی اند که ما تأسیسات عام المنفعه را آماج قرار نداده؛ بلکه برعکس سعی در تحفظ دارایی های عامه داشته اند.
سهیل شاهین ساعت پیش به طور مشخص اظهار داشت که ما آماده ایم در جهت حراست از پر وژه های عمرانی و ملی با دولت همکاری کنیم. وی به طور نمونه از جاده حلقه ای و خط ریل مزارشریف تا هرات را نام برد و از آماده گی طالبان برای حفاظت ازین مسیر اطلاع داد.
 این درحالی است که در سالیان اخیر صد ها پایگاه دولتی غیرنظامی با موتر بم و دخول انتحاری ها به داخل ساختمان ها حمله ور شده و اماکن ملی را منهدم کرده اند. افزون برین، صدها مکتب نوساخت و قدیمی را در سراسر افغانستان به خاکستر تبدیل کرده اند.