-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۲۷, پنجشنبه

دزد نا بلد ده کاه دان می درآیه


اشرف غنی احمدزی؛ بارها پیش چشم کمره های رسانه ها، در نماز جنازه به سجده و رکوع رفته؛ در یک مورد، حامد کرزی با کنده زانو تیله اش داد که بخیز! این سلطان «گذشته گرایی» در برابر دوربین های شبکه های دیداری اعلام کرد که امام حسین نواسه خداست. تصور کرده که حافظه جمعی همه ای آن خطاکاری های را از یاد برده است. شنیده است که هرچه کمپاین پرخرج و دیده درایانه باشد، به همان اندازه مردم فریب می خورند. حالا مدعی است که در حج عمره هر شب 100 بار نماز می خواند. این نماز غنی برای حل بحران فاجعه بار کنونی چه فایده ای دارد. او به این خیال است که مردم با گفتن همین حرف های کج و غلط به همان مسیری هدایت می شوند که او توقع دارد.