-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۱۵, شنبه

فربه نمایی طالبان از سوی مطبوعات امریکا

نشریه امریکایی فارین پالیسی مقاله ای نوشته است تا قدرت نمایی طالبان را به رخ جهان بکشد. این روزنامه نوشته است که علی رغم تلاش ها برای اعاده صلح در افغانستان، هنوز چشم انداز صلح و ثبات در افغانستان تیره و تار است. درحالی که فشار های جنگی افزایش یافته هیچ نشانه ای دیده نمی شود که طالبان از اهداف اصلی خویش دست بردار شده باشند. درعوض، روی آوری آنان برای مذاکره با امریکا نمایانگر قدرت سیاسی و نظامی آنان است. 
اشلی جکسون گزارش گر فارین پالیسی شاهدی می دهد که: یک مقام ارشد طالبان در دوبی به من گفت که خطوط نبرد در سطوح پائین طالبان نشان می دهد که ما تحت فرماندهی واحد می جنگیم و هر یک مکلف به فرمان پذیری از یک مرجع واحد است. اشلی به نقل از یک فرمانده طالبان در هلمند می نویسد: اگر امریکا یک ماه از کمک رسانی به دولت کابل دست بکشد، ما تمام افغانستان را تحت کنترول خود در می آوریم.