-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۳, پنجشنبه

پیروزی استراتیژی پاکستان و خواب افیونی تاریخی ما!

نویسنده: عزیز آرینفر

اشاره گزارشنامه افغانستان : ظاهراً بزرگ ترین عامل ( هند) درین تحلیل ناپیدا و غیرحاضر است. هیولای نرم و پنهان هندی در فرآیند جاری از خشم بر خود می پیچد. برای آینده ای ماه عسل طالبان، پاکستان و روسیه باید منتظر گذر زمان بود.




استراتیژی پاکستان چنین است که اکنون با سازش با امریکا در کابل یک دولت مشترک به رهبری طالبان به وجود بیاورد و سپس در مرحله دوم با سازش با روسیه افغانستان را تقسیم نماید و کنترل کامل گستره پشتون نشین ما را به دست بیاورد. این گونه ساختار دولت آینده کنفدراسیون شمال و جنوب خواهد بود. کابل هم پایتخت مشترک که احتمالا رییس جمهور پشتون زیر کنترل پاکستان و نخست وزیر تاجیک زیر کنترل روسیه. 
امریکا در آینده کشور جایی نخواهد داشت. پاکستان و جنوب افغانستان زیر کنترل چین خواهند بود. یعنی در واقع کشور میان چین و روسیه تقسیم خواهد شد. 
هند، ایران ، اروپا و امریکا مخالف این طرح اند. اما کاری از دست شان بر نمی آید. زیرا اروپا، امریکا و هند دور هستند. 
تنها کشوری که می تواند کاری بکند، ایران است. اما تعصب شدید ابلهانه و احمقانه مذهبی و زبانی و ایران ستیزی دیوانه وار که دو سده در این خاک دامن زده شده است؛ مانع هر گونه نزدیکی باشندگان افغانستان به ایران است. 
من هنوز به سال2014در باره کنفدراسیون افغانستان متشکل بر پشتونستان و خراسان با پایتخت مشترک در کابل هشدار داده بودم. اکنون چهارنعل به همان سو می تازیم.
تنها راه رهایی از این فاجعه در بعد خارجی کنار آمدن امریکا و ایران 
و در بعد داخلی مبارزه در راه بازگشت به بیطرفی و اصلاح ساختار نظام 
ودر بعد منطقه یی تشکیل یک اتحادیه منطقه یی متشکل بر ایران، افغانستان و پاکستان است.