-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۱۰, دوشنبه

ناتو در تلاش تأسیس خلافت در افغانستان استاما ینس ستولتنبرگ، عکس این سخن را بر زبان راند. تجربه به ما می گوید که گفتار سران ناتو و جنرالان نظامی خارجی در رابطه به فربه سازی داعش و تاسیس مرکزیت خلافت و ازین قبیل فرضیه ها را تعبیر معکوس کنیم.

منشی ناتو می گوید:  "گروه داعش خلافتش را در سوریه و عراق از دست داد و میخواهد که آن را در افغانستان تأسیس کند، اما ما از این کار جلوگیری می کنیم؛ نیروهای امنیتی افغان را آموزش میدهیم تا آن‌ها با داعش مقابله کنند."
این گونه حرف زدن از نظر تبلیغاتی برای مردم افغانستان چقدر افشا و خسته کن شده است!
افغانستان در میان دیوارهای جغرافیایی چندین کشور از چهار طرف زندانی است. لشکرهای داعش از کدام راه و چطور به این جا آمده اند؟ فقط یک راه ( پاکستان) وجود دارد که آن هم متحد امریکا و ناتو است. طالبان والقاعده هم از همان مسیر آمده و می آیند. رهبران ناتو و امریکایی خود سخنگویان داعش اند و درشرایطی که هیچ چیزی وجود نداشت، آن ها پیوسته به گوش خلایق می چکاندند که پایتخت داعش در ننگرهار است! استخبارات روسیه می گوید که همه را خود شان از طریق هوا انتقال داده اند به گستره شمالی افغانستان. ناتو به نوبه خود این خبرها را تصدیق می کند و می گوید: داعش خلافت ایجاد می کند. اکنون درمرحله پایانی اعلام خلافت داعش و تحویل دهی قدرت سیاسی به طالبان هستیم. طالب در محور قرار می گیرد و جبهه مخالفش همانا داعش خواهد بود. یعنی یکی می رود و جایش را جانشین تازه دم پر می کند. 
درصورت تغییرات در بازی های پشت پرده در آینده، این امکان وجود دارد که روس ها مجبور شوند ضربات مرگبار هوایی در قلمرو افغانستان را به هدف منکوب کردن داعش در شمال افغانستان آغاز کنند. قومیت داعش، پشتون و تاجک و ازبک نیست؛ قرغزی، ازبکستانی، تاجکی، قزاق، چچینی و داغستانی است. این احتمال وجود دارد که به کمک امریکا وناتو، مخالفان سیاسی طالبان بعد از تحویلی قدرت به طالبان، به صف داعش رانده شوند تا قوی تر شوند. هرکه از کابل و هرات و مزار و پنجشیر زده شود، اتومات برود به صف داعش. این حرکت دایروی را هرگز پایانی نباشد.