-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۳, پنجشنبه

آقای غنی، یعنی ترمپ به تو وضاحت می دهد؟

احمد ولی مسعود، خطاب به دکتر غنی: از کی وضاحت می خواهید؟

وضاحت خواستن دروغین بازهم خاک پاشیدن برچشم مردم می باشد.
امریکا و پاکستان دو حامی تان که اگر توافق آنان نمی بود، برخلاف رأی و ارادهٔ مردم، زمامداری را در خواب هم نمی دیدید.