-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۱۵, شنبه

اعلام توافق نامه با طالب، اعلام مرحله دیگر جنگ است

یک منبع به گزارشنامه افغانستان می گوید که متن پیمان نامه تاریخی صلح بین طالبان و امریکا تا سه روز بعد صورت نهایی به خود می گیرد. این منبع ادعا می کند که طالبان با رهبران اپوزیسیون دولت غنی قبلاً به بندو بست هایی کلی رسیده اند. این درحالی است که دولت هند به طور کامل این فرآیند را مردود می شمارند.  هندی ها در رابطه به شکل نظام سیاسی و مساله طالبان اختلاف بنیادی دارند و تا کنون هیچ علایمی از تفاهم و همگرایی میان دو کشور وجود ندارد. گفت وگوی های امریکا و هند درین باره قبلاً به بن بست خورده است. محافل خاص در عرصه دپلوماتیک بدین نظر اند که همسویی ظاهری با طالبان از سوی دولت ترمپ جنبه انتخاباتی دارد. این بخشی از وعده های انتخاباتی ترمپ بود. خروج قوا مطرح نیست؛ دستکاری و تنظیم دو باره قوت ها در دستور کار است.