-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۸, سه‌شنبه

فوری؛ تیم انتخاباتی حنیف اتمردریک قدمی فروپاشی قرار دارد


اشاره: بعد از بروز اختلاف بین عطانور و اتمر و برگزاری جلسه مشورتی رهبران پنجشیر، در تیم اتمر اختلاف افتاده است.
اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان بیان می دارد که بعد از بروز اختلاف نظر شدید بین عطا نور و محمد حنیف اتمر بر سر ایجاد پست ریاست اجرائیه در حکومت فرضی، در تیم انتخاباتی به رهبری محمد حنیف اتمر بحران و چند دسته گی سختی بروز کرده است. 

اختلافات بین یونس قانونی ( معاون اول درتکت انتخاباتی) و آقای اتمر بعد از آن جدی شد که قانونی از اتمر خواست که به هر طریق ممکن باید به خواسته های عطا محمد نور پاسخ مثبت بدهد.

گزارش می افزاید که آقای اتمر با مصاحبان نزدیک خویش سرگرم جلسه و رایزنی بر سر معرفی یک معاون اول جدید به جای یونس قانونی هستند. در جلسه نام دو تن ( ضرار احمد مقبل و محمد آصف رحیمی سابق والی هرات) ذکر شده است که احتمالن در صورت گرفتن تصمیم نهایی پس از خروج احتمالی یونس قانونی از هیأت رهبری جانشین وی خواهند شد.

درگزارش آمده است که فعلاً وضعیت معروض به یک بن بست است و درین میان محمد محقق معاون دوم حنیف اتمر نیز سراسیمه به دیدار حامد کرزی رفته است تا این معضل را مورد بحث و مداقه قرار دهد. محقق به کرزی گفته است که « من به امر و لزوم دید شما به این تیم ملحق شدم؛ ورنه بنده به هیچیک ازین ها باور نداشتم. حالا سرنوشت من چی می شود؟» معلوم نیست کرزی چی پاسخ داده است.
خبر فروپاشی تیم انتخاباتی حنیف اتمر در حالی به بیرون درز کرده است که شماری از افراد الحاقی دیگر از حنیف اتمر تقاضای پرداخت پول کرده اند.