-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۲۸, جمعه

یک نمونه از «ملی!!» گرایی امرالله صالح

چرا امرالله صالح عکس شادروان احمد شاه مسعود را از روی دیوار دفترش روانه تحویلخانه کرده بود؟انجنیر رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی در گفت وگو  با لشکری در برنامه کاکتوس
وقتی در ریاست امنیت ملی به کار آغاز کردم، رو به رو به دیوار، یک طرف، عکس کرزی صاحب بود و سوی دیگر معلوم می شد که عکسی از دیوار برداشته شده بود. من از «باشی صاحب» یکی از همکاران سابق در امنیت ملی درین باره سوال کردم که درین (خالیگاه) چی بود؟
گفت: عکس آمرصاحب بود.
گفتم: چرا عکس از دیوار پس شده و کی این کار را کرده؟
گفت: رئیس صاحب سابق- امرالله صالح!
گفتم: دلیلش؟
گفت: صاحب نمی فهمم!
من همه همکاران خود را در قرار گاه فراخواندم. گفتم ما و شما باید یک تصویر کلان برای کشور داشته باشیم. از دوست ودشمن تعریف متفاوت داشته باشیم. ما باید پسوند ملی را برای مردم خود نشان دهیم. جایگاه ( مسعود) در بین جامعه افغانستان معلوم است. ما باید شخصیت های خود را خورد و کوچک نسازیم و به یک ولایت، ولسوالی و قوم منوط نسازیم.